Tầm nhìn

Aitec Việt Nam sẽ trở thành số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực xử lý bụi lò luyện thép trong vòng 2 năm tới.

Aitec Việt Nam sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp xử lý môi trường có quy mô lớn nhất Việt Nam trong vòng 5 năm tới.

Aitec Việt Nam là đối tác tin cậy của các nhà máy trong toàn quốc trong lĩnh vực thu gom xử lý chất thải.