Sứ mệnh

AITEC Việt Nam thực hiện sứ mệnh cung cấp giải pháp xử lý môi trường tốt nhất đến cho các nhà máy.

Góp phần tạo nên một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và đáng sống nhất hành tinh.

Ngoài ra, với các dự án đầu tư vào các nhà máy ở khắp đất nước, Aitec Việt Nam còn góp phần phát triển công nghiệp hóa đất nước, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế sánh vai với các cường quốc năm châu.