Giá trị cốt lõi

  1. Aitec Việt Nam luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển đem đến các giải pháp công nghệ xử lý tiên tiến và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý môi trường của khách hàng trong lĩnh vực nấu luyện thép và các lĩnh vực khác.
  2. Các mối quan hệ liên quan đến con người và môi trường, Aitec Việt Nam đặc biệt chú trọng hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn, trong sạch bền vững.
  3. Aitec Việt Nam luôn đề cao những cá nhân có sự chân thành, trách nhiệm và trung thực mang lại sự tin cậy trong các mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.
  4. Luôn chủ động đưa ra giải pháp để làm tốt hơn những gì đã cam kết. Nêu cao tinh thần tự chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, đổ lỗi.
  5. Các thành viên Aitec Việt Nam luôn làm việc với tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao.
  6. Aitec Việt Nam luôn đặt vấn đề lợi ích của đối tác lên hàng đầu. Đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng để cùng đi đến thành công.