Đồng xử lý

Tại AITEC VIỆT NAM, chúng tôi với phương châm xuyên suốt chất thải là nguồn tài nguyên! Các nguồn nguyên liệu từ “ chất thải ” được tiền xử lý và phối trộn để tạo thành nhiên liệu đốt cấp cho nhà máy sản xuất xi măng, théo, nhiệt điện… thay thế một phần cho than và chất đốt thông thường.

     

Đồng xử lý chất thải chính là AITEC việc kết hợp một quá trình sản xuất đang có để tái chế, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải trong đó chất thải được sử dụng làm nguyên vật liệu, nhiên liệu thay thế hoặc được xử lý.